Introduktion

Uppgift 2

Uppgift 3

Sveriges politiska system

Diskussion

Självtest

Uppgift 1 -Idelogier

Olika synsätt som finns på hur ett samhälle bäst ska fungera kallas för ideologier och de stora ideologierna började formuleras efter franska revolutionen (1789-1799). Under 1800-talet utvecklades de och kom i Sverige till uttryck i de partier som skapades kring sekelskiftet. De tre stora ideologierna är liberalismen, konservatismen och socialismen. Du ska beskriva grunderna för vad de ideologierna står för och komplettera med ekosofin samt fascismen/nazismen.

Det du får fram kan du sammanfatta på 1-2 sidor (punkt 12). En introduktion till ideologier hittar du på: http://home.swipnet.se/infoped/ideologi/