Introduktion

Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

Diskussion

Självtest

Sveriges politiska system

Nästa uppgift i det här avsnittet är att ta reda på hur det svenska statsskicket fungerar. Här finns utmärkt bra sidor på sverigedirekt (http://www.sverigedirekt.riksdagen.se/) och vidare in på samhällsguiden. Här finns Sveriges statsskick, förvaltning, rösträtt… Det här är läroboksliknande sidor som är utformade som en slags medborgarinformation. Andra sidor att söka information på är:
http://www.svenska-sidor.net/politik/ (länkar till riksdag, regering, partier, eu, val etc.)
http://www.svenska-sidor.net/verk/ (Svenska myndigheter)

Du ska ta reda på en mängd uppgifter som har med statsskicket att göra. Nedan följer en antal begrepp och frågor som du ska jobba med. När du känner att du har en överblick över statsskicket så kan du göra vårt självtest. Det finns också självtester som du kan prova på riksdagens hemsida. Du hittar självtesterna under rubriken "frågesport". Du kan också testa spelet "Våga välj väg" på riksdagen hemsida.

Följande ska du söka information om:

Riksdagen -hur riksdagen väljs
-riksdagens uppgifter
-utskott, arbetsplenum, interpellationer, frågestund

Regeringen -hur regeringen utses
-regeringens uppgifter
-departement

Statsförvaltningen -uppgifter
-central, regional, lokal nivå
Länsstyrelse -uppgifter
-landshövdingen

Landsting -val och uppgifter

Kommunen -kommunfullmäktige
-kommunstyrelse

Grundlagarna -vilka är de och vad innehåller de
-hur ändras en grundlag?

Parlamentarism

När du jobbar med de här begreppen är det bra om du ritar upp modeller på ett papper. Sätt upp t ex upp riksdagen som en box där du kan punkta upp vilka uppgifter de har. Sen kan du dra pil till regeringen och skriva hur riksdagen kontrollerar regeringen. Om du på det här sättet bygger upp en struktur för hur t ex riksdag, regering och förvaltning hänger ihop är det lättare att läsa in och tillgodogöra sig det här avsnittet. Den här delen är viktig men du ska inte skicka in något till oss.