Introduktion

Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

Sveriges politiska system

Självtest

Diskussion - symbol

Den sista uppgiften i det här avsnittet är att skriva till (eller ringa till) två olika politiker. Den ena ska vara kommunpolitiker och den andra en riksdagspolitiker. Du kan ställa samma typ av frågor till båda. Du kan själv formulera frågor men de ska innehålla följande: Synen på ideologi, politikers makt, kontakten med människor samt politikers arbetsförhållanden. Du hittar e-postadresser till kommunpolitiker under din kommuns hemsida (adressen hittar du från Sverige Direkt). Riksdagspolitikernas e-postadresser hittar du från riksdagens hemsida.

Resultatet av dina frågor sammanfattar du på ca 1 sida. Du ska också skriva egna kommentarer om politikers roll, möjligheten att påverka, politikerförakt och vad du fått för uppfattning om politikers sätt att vara. Det här skickar du in till "Politikerforum". Du ska också kommentera minst en av de andras inlägg.