Introduktion

Uppgift 1

Uppgift 3

Sveriges politiska system

Diskussion

Självtest

Uppgift 2 - Politiska ideologier

Här skall du söka de ideologiska rötterna till dagens riksdagspartier. Du kan söka i partiernas partiprogram som du hittar på deras hemsidor:

Moderat.se
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Vänsterpartietet
Miljöpartiet
Folkpartietet

Sammanfatta det du hittat om de olika partierna. Ca, 1-2 sidor (punkt 12 är lagom)