Kursnavet digitala lärresurser
 

Startsida Kursnavet - "Digitala lärresurser fritt tillgängliga för alla"


Illustration av Carina Kågström

Statistik Kursnavet Okt 2016:  7 001 unika besökare per dag .

 

Populärast lärresurs nu är http://www.kursnavet.se/kurser/svenskab_aso_uppdaterad/htm/modul3/03_04.htm

Länk till kurs Modul   Hel kurs Ladda ned kursmoduler som IMS (zip-filer)
1. Arabiska 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
2. Arbetsmiljö 4   Nej m1 m2 m3 m4
3. Biologi A 5   Ja m1 m2 m3 m4
4. Distansmetodik 5   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6
5. Energi A 4   Ja m1m2m3m4 m5
6. Engelska repetition 10   Ja m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
7. Engelska A 3   Ja   m1m2m3
8. Engelska A Åsö 8   Ja   m1m2m3m4m5m6m7m8
9. Engelska B 6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
10. Engelska C
6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
11. English at work 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
12. Ekologi  4   Nej    m1 m2 m3 m4 m5
13. Export och Import
  Ja   m1 m2m3
14. Information & layout 8   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
15. Franska 1
6   Ja   m1m2m3 m4 m5 m6
16. Franska 3
7   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8
17. Franska medicinsk 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
18. Fysik A
Fysik B Applets
1   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9
19. Föreningsteknik (2011) 20   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
21. Företagarskolan
5   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
22. Företagsekonomi A 8   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8
23. Företagsekonomi B
3   Ja   m1 m2 m3
24. Historia A-kurs
6   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9
25. Kemi A
10   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
26. Kemi B
6   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6
27. Matematik A
4   Ja   m1 m2 m3 m4
28. Matematik B
4   Ja   m1 m2 m3 m4
29. Matematik C
10   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 
30. Matematik D
10   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 
31. Medicinsk dok. 10   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
32.  Medicinsk grundkurs    Ja    m1 m2 m3 m4 m5
33. Naturkunskap B 34   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8
35. Organisation & ledarskap 4   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
36. Portugisiska grund 5   Nej   m1 m2 m3 m4 m5
37. Programmering A (C++) 11   Ja   m1m2 m3m4m5m6m7m8m9m10m11
38. Programmering A (Generell) 5   Ja    m1 m2 m3 m4 m5
39. Religion A
1   Nej   m1 m2 m3 m4
40. Ryska steg 1
6   Nej   m1 m2 m3 m4 m5
41. Ryska steg 2
6   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6
42 Samhällskunskap A
7   Ja m1m2m3m4m5m6m7
43. Spanska 1
6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
44. Spanska 2 (2010) 6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
45. Spanska 2 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
46. Spanska 3
7   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
77. Spanska-(avancerad) 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
47. Svenska A 7   Ja m1m2m3m4m5m6m7
48. Svenska C
10   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 
49. Safir svenska
7   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
50. Safir omvårdnad 6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
51.  Safir english   Nej    m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
52. Safir handel 6   Ja    m1 m2 m3 m4 m5 m6
53. Svenska rep. kurs 3   Nej    m1 m2 m3
54. Svenska B Åsö (2010) 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
55. Svenska B Åsö  7   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
56. Svenska 2:a språk 5   Nej   m1 m2 m3 m4 m5
57. Swahili    Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 
58. Tyska 1 6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
59. Tyska 2 6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
60. Tyska 3 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
61. Kostvanor & livsstil  5   Nej    m1 m2 m3 m4 m5
62. SFI Byggarbetsplatsen 1 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
63. SFI Byggarbetsplatsen 2 1   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
64. SFI Kök och Restaurang 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
65. SFI Hantverk 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
66. SFI Teknik-yrken 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
67. SFI Transport 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
68. Shona kort introduktion 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
69. Skriva matematik på dator 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
70. Insänd.uppg 1 FyA 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
71. Insänd.uppg 2 FyA 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
72. Ellära Fysik A 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
73. Insänd.uppg 3 FyB 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
74. Insänd.uppg 4 FyB 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
75. Insänd.uppg 5 FyB 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
76. Insänd.uppg 6 FyB 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
77. Studiearbete 1 FyA 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
78. Studiearbete 2 FyA 5

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
79. Webbdesign 5   Nej   m1 m2 m3 m4 m5
             

 

 

 

 

Uppdaterad 16.06.20. ulfsan@gmail.com