Svenska A
Avsnitt 1 > Studieteknik
Introduktion
Aptitretare
Avsnitt 1
- Studieplanen
- Studieteknik
- Läsa
- Skrivuppgift
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Ins. uppgifter
Skrivträning
Klassrum

Studieteknik

Statens skola för vuxna i Härnösand 2000
Du skall alltså studera, plugga. Men hur gör man? Det krävs en viss teknik för att lära sig saker, och det är det som kallas studieteknik.
     I handbokens kapitel om studieteknik kan du se en hel del tips om hur man studerar, men det är viktigt att komma ihåg att inte alla metoder fungerar för alla. En del gör tankekartor (mindmaps), andra trivs inte alls med det.
En del vill ha absolut dödstyst då de studerar, andra vill ha mjuk bakgrundsmusik, och skulle ha jättesvårt att koncentrera sig i total tystnad.
     Det finns dock en del generella riktlinjer. Precis som det kommer fram i läroboken så är repetition väldigt viktigt. Varje gång du repeterar något hindrar du glömskans process och nöter in fakta ytterligare en gång. "Repetitio est mater studiorum", repetition är studiernas moder, sade redan de gamla romarna.
     Ett annat tips, som vid första anblicken kan verka självklart, är att läsa det man inte kan. Det låter naturligt, men det är lätt att man utsätter sig för självbedrägeri när man pluggar. Man undviker avsnitt man är osäker på, därför att de känns olustiga, och läser i stället sådant man redan kan, därför att det känns tryggare. "Det här är riktiga grejor som jag förstår - det här pluggar jag på." Man måste istället anstränga sig för att hoppa över det man redan kan, och bara använda det till repetition, för att istället ta tjuren vid hornen och studera det man inte förstår. Det här är något som även långt framskridna studenter kan ha svårt med.
     Om du har delat in ditt pluggande i längre avsnitt, eller om du till exempel håller på med en längre skrivuppgift, är det också ett gott råd att inte sluta precis då du är färdig med en sak i din planering. Om du i stället slutar precis lite innan, så är du mitt inne i dina planer när du sätter dig ner för nästa pass, och du kan bara fortsätta där du var. Om du däremot gjort färdigt en sak helt innan du avslutar ditt pass, så är det troligt att du får en lång, inaktiv inledning vid nästa pass, där du bara funderar på hur du skall gripa sig an nästa fas. Under en sådan inledning är det mycket lätt att bli distraherad, eller till och med att förlora motivationen och börja misströsta. Om du istället vet precis var du skall fortsätta, så är det som sagt bara att sätta igång, och när du väl är i farten kommer steget in i nästa fas att bli mycket enklare. Dessutom är tiden mellan två pass, "rasten", oftast mycket mer avslappnad om du vet precis var du skall fortsätta nästa gång, för annars kan det tänkas att osäkerheten kring hur du skall lägga upp nästa fas ligger och gnager i bakhuvudet hela tiden och inte ger dig någon ro alls.
     Ytterligare en bra sak som man ofta inte tänker på är att titta på innehållsförteckningen i en bok. Den ger nämligen en mycket god översikt över hur en boken är upplagd. Man får med en gång en uppfattning om strukturen på läroboken. En innehållsförteckning är ju egentligen som ett (extremt grovt) stolpmanus. En del tar till och med förstorade fotostatkopior på innehållsförteckningen för att kunna ha den framför sig hela tiden och för att kunna anteckna på den.

     Så där ja... Med dessa tips bredvid dem du fått i studiehandledningen och handboken kan du säkert göra upp en god plan och en bra teknik för ditt studerande. Underskatta inte det här bara, för det måste, som sagt, få ta sin tid.
     Och glöm för all del inte bort dina belöningar och partajet då kursen är färdig. Du behöver något som visar att du varit duktig.

 

Till sidans topp
Kursindex © SSVH 2000