Startsidan | Kursöversikt | Mail till läraren | Hjälp

Introduktion

Gå igenom detta  först (innan boken och resten av webbstödet) för att veta vad du måste göra och i vilken ordning.

Hjälpfunktioner

Hur man handskas med Internet, räknare, kommunicerar med andra elever. Saker att skriva ut eller ladda ner.

Material och Rörelse

I den här modulen får du lära dig grundläggande begrepp inom fysiken.

Utvärdering

Du skall ge oss feedback om hur vi skall förbättra kursen, båda under och efter.
       

Mekanik I

Beskriver krafter, lutande plan, tryck inkl. vätsketryck och Archimedes princip samt moment.

Mekanik II

Newtons lagar, arbete, energi och effekt.

Termodynamik

Termodynamik handlar om energi i form av värme.

Laboration

Hur du förbereder dig för laborationer du måste göra i kursen.
       

Optik

Optik handlar om ljus och de olika instrument som vi har för att hantera ljuset.

El-lära

Elektricitet kan betyda mycket. Här kan du reda ut begreppen.

Mikro- och makrokosmos

Orienterande om elementärpartiklar till expanderande universum

Repetition  och Examination

Hur du förbereder dig för och gör slutprovet i Fysik.
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande