Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Målbeskrivning

Du ska förstå följande begrepp:

storleksförhållandet mellan proton, neutron och elektron
elektrisk laddning hos proton, neutron och elektron

och känna till:

Rutherfords atommodell
de fyra fundamentala krafterna
var dessa krafter har sin största betydelse
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande