Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Målbeskrivning

Den studerande ska kunna:

 • reflexionslagen
 • hur bilder i plana speglar konstrueras
 • funktionen hos konkava och konvexa speglar
 • förstå skillnaden mellan reella och virtuella bilder
 • konstruera bilder i positiva eller negativa linser
 • linsformeln och använda den i enklare situationer
 • beräkna förstoringen vid avbildningar
 • brytningslagen och beräkna brytningsvinkel
 • principen för funktionen hos ett prisma
 • känna till närsynthet och översynthet
 • beräkna avbildningen i konvexa och konkava speglar
 • förklara funktionen hos en lupp och beräkna förstoringen
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande