Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Rörelsebeskrivning - Målbeskrivning

Du skall efter avsnittet Rörelsebeskrivning:
  • kunna bestämma medelhastighet och momentanhastighet ur en läge - tid-graf
  • kunna bestämma acceleration och förflyttning ur en hastighet - tid-graf
  • kunna skilja på likformig och likformigt accelererad rörelse
  • kunna använda formler för likformig samt för likformigt accelererad rörelse

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande