Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Mekanik 1, Målbeskrivning

Den här delkursen handlar i sin helhet om krafter med diverse utvikningar, som t.ex. tryck och moment. När Du är klar med delkursen ska Du:

  • Känna till begreppet kraft allmänt
  • Känna till vad som är speciellt med tyngd
  • Kunna sätta samman och dela upp krafter oberoende av deras riktningar
  • Känna till de villkor som gäller för kraftjämvikt
  • Kunna räkna med friktion
  • Kunna räkna med krafter på ett lutande plan
  • Kunna räkna med kontakttryck mellan fasta kroppar och tryck i vätskor
  • Känna till Archimedes princip
  • Kunna beräkna moment och räkna med momentjämvikt

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande