Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Målbeskrivning

Du ska förstå följande begrepp och kunna:

  • beskriva begreppen inre energi och värmeenergi.
  • beskriva vad som menas med den fysikaliska storheten temperatur och hur den mäts.
  • göra omvandlingar mellan de två vanligaste temperaturskalorna.
  • beskriva materians olika faser och fasövergångar samt utföra motsvarande energiberäkningar.
  • förklara förenklat begreppet energikvalitet.
  • känna till principen för ett kylskåp och en värmepump.
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande