Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Välkommen till kursen i Fysik A

Även om du redan har läst kurser med webbstöd, så kan denna kurs vara annorlunda. Vi hoppas att denna korta introduktion ska ge svar på dina frågor och fungera som en guide in i kursen. Om du behöver mer information kan du följa länkarna eller senare kolla i "hjälpfunktioner" i webbkursen.

Mål

Målen för elever och lärare beskrivs officiellt på skolverkets hemsida. Vi har också beskrivit vår tolkning av målen i början av varje modul i webbkursen. (exempel)

Litteratur

Du behöver en kursbok. Webbkursen är inte en komplett kurs utan får ses som ett hjälpmedel som kan tillföra rörliga bilder, simuleringar och hjälp med studiearbeten. Läroböckerna innehåller i regel ett stort antal räkneexempel vilket behövs i och med att webbkursen innehåller förhållandevis få sådana. Det finns många bra fysik A böcker. Om du använder Quanta A så kan vi erbjuda viss studiehandledning och uppgiftsurval.

Räknare

Du behöver minst en funktionsräknare (med till exempel sin, cos, log) och gärna med grafritningsmöjlighet.

Webbtillgång är nödvändig

Vi måste kunna nå dig via mail. Du behöver inte ha bredband eller ens modem hemma, men Du bör kunna koppla upp dig (på bibliotek eller hos någon vän) och kolla mail en gång i veckan. Du skall då kunna skriva ut eller kopiera till diskett de saker du behöver använda hemma. Vissa saker måste du göra direkt i webbkursen (denna kurstart, studiearbetsrättning, labförberedelser, utvärdering).

Vad måste man göra vid Kursstarten?

Innan du sätter igång med själva läroboken är det viktigt att du har klart för dig vad du måste göra. Om du skulle vara osäker på vad du måste göra i webbkursen kan du gå till kursöversikten som har alla dessa sidor/moment markerade och är direkt länkade därifrån.

Förväntningar- och studieplaneringsenkät

Denna enkät skall hjälpa oss veta hur du tänker arbeta med kursen (betygsmål med mera) och även låta oss se om din dator har alla förutsättningar att utnyttja webbkursen.

Introduktionstest

Den innehåller några frågor om själva kursen, några om hantering av Internet, några om hur man skriver matematiska uttryck med tangenter. Det finns länkar till sidor med mer information som du kan kolla om du inte klarar alla frågor.

Ladda ner studiearbeten

Det finns 5 studiearbeten och en hemlaboration som du måste göra. Du laddar ner uppgifterna och laborationen i webbkursen och skriver ut om du vill ha dem på papper.

Vad måste man göra i webbkursen under studietiden?

Rätta studiearbeten på webben

Studiearbeten i fysik kan vara rätt svåra. Men förtvivla inte! Även om du inte skulle veta hur du ska börja på en uppgift kommer "tutorial" frågorna att kunna ge dig tips för att gå vidare och vägledning när du har gått fel. Om ditt svar inte får en nöjaktig "respons" kan du med en knapptryckning få iväg ett mail till läraren som kommer att hjälpa dig och förbättra frågans funktion. Först efter webbrättning har hjälpt dig lösa allt, skickar du in dina lösningar för en koll att de skulle fått full poäng på ett prov. Skriv så att läraren kan följa dina tankar, ha figurer och enheter!

Laborationsförberedelser

Vissa interaktiva övningar och textsidor som skall förbereda dig för laborationer måste göras i webbkursen. De kommer att följas av en Labförtest som måste göras innan du kan anmäla dig till laboration. Om du använder lablåda måste du redovisa en del interaktivt i webbstödet.

Utvärdering (någon del + hela kursen)

Alla elever måste svara på någon specifik fråga där man skall jämföra olika sätt att göra något på webben.
Alla måste svara på en allmän utvärdering av kursen.

Laboration

Kursen innehåller en laborationsdel som ett obligatoriskt moment.

Examination

Vi brukar använda Nationella Prov (NP) Del 2 & 3 (kortsvars- och långsvarsdelarna). Studiearebete 5 är ett gammalt NP. Det finns även ett till NP man kan träna med. Den utgör normalt en stor del av betyget. Om du känner att det ger fel intryck för dig, kan du begära muntlig komplettering. Man måste ha gjort alla studiearbeten innan examination kan ske. Det finns ett examinationstillfälle direkt efter laborationerna. De flesta gör det något senare (du måste då anmäla dig minst 3 veckor innan)

Validering

Om du redan kan ett visst avsnitt, så kan du eventuellt koncentrera dig bara på andra avsnitt. I vissa avsnitt kan vi hänvisa dig till tjänster för att kolla dina förkunskaper. Annars är det möjligt att gå direkt på studiearbetena och de andra interaktiva frågorna och se om du klarar de direkt. (OBS låt inte möjligheten att se "tips" fresta dig innan du kollat hur det går! Det blir inga tips på provet!) Det står mer om validering under "hjälpfunktioner"

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande