Hoppa till textinnehållet

Suddare

Beskrivning

SuddareDenna mall kan användas för att presentera material på ett trevligt sätt, genom att låta den studerande sudda bort ett bildlager och på så sätt komma åt underliggande information.

Se exempel på hur det kan se ut i en kurs

http://www.cfl.se/flash/historia/antiken/galleri.htm

Se instruktionsfilm

InstruktionsfilmSuddare (öppnas i nytt fönster)

Filmen är i flashformat (4.25 minuter).

 

Ladda ned filerna till suddaren

Suddarens alla filer är samlade i ett ziparkiv: suddare.zip

Men jag vill jobba med fler än två bilder!

Kontakta utvecklaren för att delge dina synpunkter på verktyget.

Programvara som du behöver

Ett enkelt texthanteringsverktyg, som Wordpad eller Anteckningar. Dessa program finns installerade med de flesta datorer. Ett FTP-program eller annan metod för att lägga över filerna på en server för publicering på Internet. Kanske också ett bildredigeringsprogram för redigering, om dina bilder har annat format och storlek än de värden som anges nedan. Byt inte namn på de filer som följer med mallen!

Tekniska förutsättningar

Användare kan spela upp detta verktyg lokalt på sin dator, från CD-rom skiva eller via Internet. Du kan alltså välja hur och var du vill publicera det. Användaren måste ha minst Flash 7 för att kunna ta del av innehållet. Bilderna måste vara i JPEG-format.

Innehållsanpassning

  1. Ladda ned ziparkivet från denna sida, via länken ovan och plocka ut de olika filerna från den. Lägg dessa filer i en och samma mapp på din hårddisk.
  2. Öppna HTML-filen "index.htm" för att se hur mallen ser ut och fungerar.
  3. Öppna filen "text_suddare.xml" genom att högerklicka och välja "Öppna med" och programmet "Anteckningar". Filen är en XML-fil, vilket är ett format där innehåll systematiseras i olika "taggar". Det finns med en exemplifierande text nu, så du lättare kan hitta rätt i den.
  4. Ändra textinnehållet så att mallen passar ditt syfte.
  5. Spara XML-filen.
  6. För att publicera valfria bilder i mallen, så tar du bort de exempelbilder som följer med mallen, och lägger till egna. Jobba i ett bildredigeringsprogram för att anpassa dina bilder. Bilderna måste vara i JPEG-format och heta "bild1.jpg" samt "bild2.jpg". Anpassa gärna storleken. Den optimala storleken är 550 x 413 pixlar och 72 pixlar per tum. Men andra storlekar anpassas automatiskt så de fungerar skapligt i mallen. Spara dina bilder i samma mapp som mallen och dess filer finns.
  7. Testa mallen och kontrollera ditt innehåll genom att öppna filen "index.htm".