Hoppa till textinnehållet

Filmspelare

Beskrivning

FilmspelareDenna mall kan spela upp filmklipp i FLV-format, vilket är Flash eget videoformat. Detta format är mycket användbart på nätet då det har små filstorlekar och spelas upp under progressiv nedladdning eller streaming.

Se exempel på hur Flash filmspelare kan se ut på nätet:

http://www.cfl.se/natochbildning/html/nr_2_06/
omsesidigt_larande.htm

Se instruktionsfilm

Instruktionsfilm Filmspelare (öppnas i nytt fönster)

Filmen är i AVI-format (4.34 minuter).

Ladda ned filerna till filmspelare

Filmspearens alla filer är samlade i ett ziparkiv: filmspelare.zip

Programvara som du behöver

För att skapa Flash videoformat, FLV, så måste du ha en kodare som kan utföra detta. Flash professional MX2004 eller Flash 8, samt programmet Sorenson Squeeze klarar detta. Ett FTP-program eller annan metod för att lägga över filerna på en server för publicering på Internet. Byt inte namn på de filer som följer med mallen!

Tekniska förutsättningar

Användare kan spela upp detta verktyg lokalt på sin dator, från CD-rom skiva eller via Internet. Du kan alltså välja hur och var du vill publicera det. Användaren måste ha minst Flash 8 för att kunna ta del av innehållet. Filmfilen måste vara i FLV-format.

Innehållsanpassning

 1. Ladda ned ziparkivet från denna sida, via länken ovan och plocka ut de olika filerna från den. Lägg dessa filer i en och samma mapp på din hårddisk.
 2. Öppna HTML-filen "index.htm" för att se hur spelaren ser ut och fungerar.
 3. Lägg dit din egen FLV-film.
 4. Öppna index.htm i ett enkelt texthanteringsprogram eller i webbredigeringsprogram.
 5. Leta dig fram till HTML-taggarna som börjar med <object>. Så här ser det hela ut:

  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/
  cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="320" height="280">
  <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
  <param name="movie" value="spelare.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <param name="FlashVars" value="file=film1.flv&playerSkin=skin2.swf" />
  <embed src="spelare.swf" width="320" height="280" FlashVars="file=film1.flv&playerSkin=skin2.swf" quality="high" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
  </object>

  Byt ut filnamnet i taggen som börjar med <param name="FlashVars" value="file=film1.flv till namnet på din egen FLV-film. Byt sedan också ut filnamnet i taggen som börjar med <embed src="exhibition-stand.swf" FlashVars="file=film1.flv" till namnet på din egen film.

 6. Spara HTML-sidan.
 7. Testa mallen och kontrollera ditt innehåll genom att öppna filen "index.htm".

Utseende på spelarkontroller

Du kan också byta utseende på spelarkontrollerna. Det finns tre varianter att välja på.
Arbeta i de båda taggarna som beskrevs ovan, men i kodsnutten "&playerSkin=skin2.swf"

 • Om du vill att kontrollerna ska vara osynliga, så skriver du skin0.swf
 • Om du vill att kontrollerna ska synas ovanpå filmen, så skriver du skin1.swf
 • Om du vill att kontrollerna ska synas under filmen, så skriver du skin2.swf