Hoppa till textinnehållet

Ljudspelare

Beskrivning

Denna mall kan spela upp ljudklipp i MP3-format. Detta format är allmänt spritt och mycket användbart på nätet då det har små filstorlekar, bra kvalitet och spelas upp under progressiv nedladdning eller streaming. Det finns tre olika varianter att välja på, beroende på vilken storlek och funktionalitet du vill ha på spelaren.

Se instruktionsfilm

InstruktionsfilmLjudspelare (Öppnas i nytt fönster)

Filmen är i Flash format
4.34 minuterLadda ned filerna till ljudspelaren

Ljudspelarens alla filer är samlade i ett ziparkiv. Du kan ladda ned tre olika varianter:

Stor spelare
225*80 pixlar
spelare_stor.zip

Mellanspelare
90*26 pixlar
spelare_mellan.zip

         Liten spelare
33*17 pixlar
spelare_liten.zip

Programvara som du behöver

Ett FTP-program eller annan metod för att lägga över filerna på en server för publicering på Internet.

Tekniska förutsättningar

Användare kan spela upp detta verktyg lokalt på sin dator, från CD-rom skiva eller via Internet. Du kan alltså välja hur och var du vill publicera det. Användaren måste ha minst Flash 8 för att kunna ta del av innehållet. Ljudfilen måste vara i MP3-format.

Innehållsanpassning

 1. Ladda ned något av ziparkiven från denna sida, via länkarna ovan och plocka ut de olika filerna från den. Lägg dessa filer i en och samma mapp på din hårddisk.
 2. Öppna HTML-filen "index.htm" i en webbläsare för att se hur spelaren ser ut och fungerar.
 3. Ta bort exempel MP3-filen och lägg dit din egen MP3-fil.
 4. Öppna index.htm i ett enkelt texthanteringsprogram eller i ett webbredigeringsprogram.
 5. Leta dig fram till HTML-taggarna som börjar med <object>. Så här ser det hela ut:

  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
  flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="200" height="70">
  <param name="movie" value="spelare.swf">
  <param name="quality" value="high">
  <param name="FlashVars" value="file=2_1_se.mp3">
  <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain">
  <embed src="spelare.swf" FlashVars="file=2_1_se.mp3" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
  type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="70"></embed>
  </object>

  Byt ut filnamnet i taggen <param name="FlashVars" value="file=2_1_se.mp3"> till namnet på din egen MP3-film. Byt sedan också ut filnamnet i taggen som börjar med <embed src="spelare.swf" FlashVars="file=2_1_se.mp3" till namnet på din egen fil.

 6. Spara HTML-sidan.
 7. Testa mallen och kontrollera ditt innehåll genom att öppna filen "index.htm" i en webbläsare.