Hoppa till textinnehållet

Publicering

Allmänt

Du kan sprida dessa filer till andra användare för användning lokalt på deras datorer, eller publicera dem på Internet och sprida webbadressen. Använd FTP-program om du vill publicera på internet och lägg över alla filer i en och samma mapp på FTP-servern. Via webbadressen så kan sedan användare ta del av ditt lärobjekt.

CD

Om du vill publicera via CD rom så behövs förstås ett CD-brännarprogram. Lägg alla filer i en och samma mapp på CD:n för att det hela ska fungera.

Kursnavet

För att publicera din anpassade mall i Kursnavet så lägger du in alla filer i samma mapp i Kursnavet, och gör "index.htm" till startfil.

LMS - Lärplattformar

Om du jobbar i LMS som Moodle eller Fronter så måste du lägga in HTML-koderna från "index.htm" i dess redigeringssystem. Dessutom måste du placera övriga filer i de mappstrukturer som finns i dessa verktyg. Det kan krävas att du länkar om flashfilen till HTML-koden, beroende på var du kan lägga filerna.

Det går också att exportera materialet från Kursnavet som ett SCORM-paket och hämta in det i ditt LMS, vilket är smidigare än ovan nämnda förfarande.