В бюро Андрея - På Andrejs kontor

Lyssna på den korta historien om hur Andrej arbetar på sitt kontor.

Andrej sitter framför datorn vid sitt skrivbord.

Återberätta sedan de fem meningarna genom att flytta orden här under med hjälp av markören så att det stämmer med vad du har hört.