Gamla bekanta – hör- och läsövning

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П РСТ У Ф Х Ц Ч Ш Щ ъ Ы Ь Э Ю Я

De röda, turkosa och blå bokstäverna i alfabetet ovan finns med i orden på denna sida. Klicka på orden, lyssna och säg efter.

табак
ресторан
кинотеатр
метро
автобус
кафе
Москва
Киев
Хабаровск
Санкт-Петербург
Вологда 
КокаКола
такси    

Träna mer på bokstäverna genom att klicka, lyssna och upprepa.
Bokstaven e uttalas ”je” i början av ord och efter vokal.

Аа
Вв  v-ljud
Бб  b-ljud
Ее
Нн  n-ljud
Гг  g-ljud
Кк
Рр  r-ljud
Дд  d-ljud
Мм
Сс  s-ljud
Ии   i-ljud
Оо
Уу  o-ljud
Лл  l-ljud
Тт
Хх  ch (Bach)
Пп p-ljud
       
Фф   f-ljud

Frågor:

1. Vad har de blå bokstäverna gemensamt? Svar

2. Vad har de turkosa bokstäverna gemensamt? Svar