Я работаю в Москве - Verb i presens

Ryska verb i presens (nutid) får olika ändelser beroende på vilken person (jag, du, hon, vi, ni eller de) som utför handlingen. Genus har ingen betydelse här som i preteritum. (Se Raz dva tri 1, 4.A.2 och Minigrammatiken 12. C.1, Можно! kapitel 3).

я рабо'таю jag arbetar
ты рабо'таешь du arbetar
он рабо'тает han arbetar
она рабо'тает hon arbetar
оно' рабо'тает den arbetar
мы рабо'таем vi arbetar
вы рабо'таете ni arbetar
они рабо'тают de arbetar

Infinitiv: рабо'тать

Verben delas in i två huvudgrupper (konjugationer), e-verben och i-verben, beroende på om i eller e förekommer i presensändelsen.De flesta e-verb har infinitivform, som slutar på -ать eller -ять.