Välkommen till Ryska steg 1

Materialet på webben är tänkt att kopplas till en lärobok, till exempel Raz, dva, tri 1, Wikström, Liber eller Mozjno! Jegorenko, Piispanen m. fl., Liber. Webbstödet är indelat i sex studiemoduler. Varje modul motsvarar några kapitel i läroboken.

Första modulen övar det kyrilliska alfabetet, ryskt uttal och intonation.
De övriga fem modulerna behandlar vardagliga teman. Varje modul avslutas med en repetitionsuppgift, där du tränar att uttrycka dig fritt både muntligt och skriftligt. Den uppgiften behöver kommenteras av en lärare och kan användas vid kunskapsbedömning.

  Raz, dva, tri 1   Mozjno!
Modul 1 – Alfabetet kap. 1 övningsboken s. 5-19
Modul 2 – Möten kap. 2-4 kap. 1-2
Modul 3 – Familjen kap. 5-8 kap. 3-4
Modul 4 – Skriver du brev ibland? kap. 9-12 kap. 5-6
Modul 5 – På fritiden kap. 13-17 kap. 7-8
Modul 6 – Vart är du på väg? kap. 18-21 kap. 9-10