Programmering A

 
Introduktion
 
Kursinnehåll
Kursträff
Studiehandledning
Mål och betygskrav
Självrättande tester
Första programmet
Strukturerad programmering
Variabler
Selektion
Sammansatta villkor
Iteration
Underprogram
Klassrum
Hjälp
   
Senaste nytt
Till kursens början
Kursinnehåll
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2002

Kursen är indelad i åtta avsnitt.
Varje avsnitt börjar med film, därefter är det tänkt att du gör motsvarande avsnitt på webben. De flesta avsnitt avslutas med en övning, test eller en insändningsuppgift.
Filerna/programmen som visas i videoavsnitten finns att hämta i respektive avsnitt på webben, oftast längst ned på sidan.
Alla övningar, tester och insändningsuppgifter är obligatoriska i kursen.
Ifall du får bidrag för att läsa kursen är det dem du får dina poäng för.

 • Introduktion
  Du får reda på allmänna saker om kursen samt hur man går tillväga med de självrättande testerna och övningarna.
 • Första programmet
  Du programmerar ett första program.
 • Strukturerad programmering
  Du får se en metod för att strukturera problem så att de kan överföras till programkod i datorn.
 • Variabler
  För att programmen ska kunna fungera ordentligt behövs variabler.
 • Selektion
  Val, vi kan utföra olika saker beroende på villkor i programmet med hjälp av villkorsoperatorer.
 • Sammansatta villkor
  Behovet av mer komplexa villkor, du får se några sk logiska operatorer.
 • Iteration
  Upprepningar, loopar. Saker vi behöver utföra flera gånger.
 • Underprogram
  Vi delar upp en programmeringsuppgift i flera "småprogram"/underprogram.
  Vi studerar procedurer och funktioner.


Kursinnehåll Upp
   Kursindex HSw CFL 2002