Programmering A

 
Introduktion
Första programmet
 
Introduktion
Uppgifter
Självrättande övning 2.1
Strukturerad programmering
Variabler
Selektion
Sammansatta villkor
Iteration
Underprogram
Klassrum
Hjälp
   
Senaste nytt
Till kursens början
Introduktion
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2002

Introduktion
Delphi tillhör de programmeringspråk som man kallar för exekverande språk.
Det betyder att när du skrivit ditt program och kompilerat det blir det en exe fil som du kan köra i datorn.
Kompileringen av din kod sker när du klickar på "Kör" knappen i Delphi.
Det som händer vid kompileringen är i princip att din programkod omvandlas till maskinkod/körbar kod som datorn kan arbeta med, den kan inte förstå Delphispråket ifall det inte omvandlas mha kompilatorn.
Egentligen kollar kompilatorn först att koden är korrekt skriven, därefter kompileras den till ett körbart program.
Du får alltså ett fristående program som inte behöver Delphi för att fungera.
Andra exempel på exekverande språk är t ex C, C++.

Det finns även sk interpreterande programmeringsspråk. Program som är skapade i sådana språk kräver en interpretator för att kunna köras i datorn, Basic är ett sådant språk.
Ett Basicprogram behöver alltså en fil som heter något i stil med vbrun.dll, som är interpretatorn, för att kunna köras.

De tre grundstrukturerna
Alla program byggs upp med hjälp av tre grundstrukturer:
sekvens - en rad instruktioner, (programsatser)
selektion - ett val
iteration - en upprepning

Genom att kombinera dessa tre strukturer på olika sätt får vi olika program.Glöm inte bort Studiehandledningen!

Installation
Att installera Delphi brukar sällan innebära några problem.
Tillägget "Console" måste installeras efter att du installerat Delphi. Se till att välja rätt version av "Console" eftersom det annars inte fungerar.
Tillägget "Console" liksom Delphi 3 ingår med den rekommenderade kurslitteraturen.
För tips och hjälp kan du gå till kursbokens sida:
www.nicware.com/DelphiPaRiktigt/
Där hittar du även lösningsförslag till uppgifterna i boken.

Ifall du använder en annan bok i kursen kanske inte Delphi eller tillägget finns med.
Du kan hitta "Console" tillägget på kursbokens hemsida.
www.nicware.com/DelphiPaRiktigt/
www.thecave.com finns också tillägget men bara den version som finns för Delphi 3.
www.zieglersoft.dk finns ett annat "console" tillägg som fungerar lika bra, win32crt.

Delphi följer ibland med datatidningar gratis t ex:

I Datormagazin nr 3-2002 får du Delphi 6 Personal Edition som idagsläget (2002-04-23) är den senaste versionen.

PC Extra nr 5-00 innehåller en kraftfullare version
av Delphi 3 nämligen Professional Edition.
Den version som ingår i kursboken är Standard Edition.

PC för alla nr 4-00 har med Delphi 4 Personal Edition.

I kursen rekommenderas du att använda version 3 av Delphi eftersom det kan finnas smärre skillnader jämfört med modernare versioner.

Filer från videoavsnittet
Hello World

Studiehandledningen!

Introduktion Upp
   Kursindex © HSw CFL 2002