Programmering A

 
Introduktion
Första programmet
Strukturerad programmering
Variabler
Selektion
Sammansatta villkor
Iteration
 
Introduktion
Exempel
Självrättande övning 7.1
Insändningsuppgift 2
Underprogram
Klassrum
Hjälp
   
Senaste nytt
Till kursens början
Introduktion
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2002


När vi har haft något som behövt upprepats i våra strukturdiagram har vi använt symbolen:
iterationssymbol
bredvid har vi ett villkor som talar om hur länge loopen ska upprepas, ett sk iterations- eller loopvillkor.

När vi nu programmerar finns det ett antal olika typer av loopar att välja bland.
Vi har while, for och repeat until looparna att välja bland.

while

while loopen är den loop som vi använt när vi gjort strukturdiagram.
Ser ut som:

while <villkor> do
   programsats;

eller ifall man har flera programsatser:

while <villkor> do
   begin
      programsats;
      programsats;
   end;

Vi loopar så länge villkoret är uppfyllt.

for

for loopen är optimerad för att gå särskilt snabbt.
Den används när man på förhand vet hur många gånger loopen ska upprepas.
De andra looparna går inte lika snabbt som denna.
Man använder en sk loopvariabel (som måste vara av heltalsdatatyp).
Ser ut som:

for i:=1 to 20 do
   programsats;

där variabeln i är deklarerad som integer.
Man kan även "stega ned" baklänges genom att byta ut to mot downto:

for i:=20 downto 1 do
   programsats;

repeat until

repeat until loopen påminner mycket om while loopen.
Skillnaden är att repeat until loopen alltid loopar minst en gång.
Anledningen till det är att loopvillkoret ligger efter alla programsatser som finns i loopen.
Så här:

repeat
programsats;
until <villkor>;

Först utförs alltså programsatserna i loopen och därefter kontrolleras loopvillkoret. Här loopar vi tills villkoret blir uppfyllt, till skillnad mot while loopens villkor.

Vilken loop ska jag välja?

Man kan i princip klara sig med att bara använda en looptyp ifall man vill.
Men det är mest praktisk att välja en loop som passar för uppgiften.
Då kan man använda den här lathunden:
val av lämplig loop

Filer från videoavsnittet
Multiplikation

Studiehandledningen!

       
Introduktion Upp
   Kursindex HSw CFL 2002