Programmering A

 
Introduktion
Första programmet
Strukturerad programmering
Variabler
Selektion
 
Introduktion
Jämförelseoperatorer
Självrättande övning 5.1
Sammansatta villkor
Iteration
Underprogram
Klassrum
Hjälp
   
Senaste nytt
Till kursens början
Introduktion
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2002

Naturligtvis inser du behovet av att kunna utföra olika saker i programmet beroende på olika förutsättningar/villkor.
Vi behöver alltså en valmöjlighet i våra program.

Val kallas även selektion. När vi ritat strukturdiagram symboliseras selektionen av symbolen:
selektionssymbol
Vi har ett villkor bredvid symbolen.
Om villkoretär uppfyllt utför vi det som finns i ja-grenen, annars utför vi det som finns i den andra, annars-grenen.

I kod motsvaras detta av:

if <villkor> then
   ja-sats
else
   annars-sats;

där <villkor> ersätts med lämpligt villkor.
Kom ihåg att det är lätt att glömma begin - end ifall det är flera saker som ska göras i ja eller annars satserna.

Om vi i strukturdiagrammet inte har någon annars-gren motsvaras det i koden av:

if <villkor> then
   ja-sats;

Nästlade if-satser

När strukturdiagrammet ser ut så här:
nästlad selektion
motsvaras det i programkoden av:

if <villkor1> then
   ja-sats
else
   if <villkor2> then
      ja-sats
   else
      annars-sats;  

Filer från videoavsnittet
Ålderstest

Studiehandledningen!

       
Introduktion Upp
   Kursindex HSw CFL 2002