Svenska A
Introduktion > Välkommen
Introduktion
- Välkommen
- Läs här först
- Förändringar
- Kursinfo
Aptitretare
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Ins. uppgifter
Skrivträning
Klassrum

Välkommen

Statens skola för vuxna i Härnösand 2000
Den här kursen är ett stöd till dig när du studerar Svenska A vid SSVH. Den innehåller bl a fördjupningar, förklaringar och extra övningar, både inom enheterna och inom det speciela skrivträningsavsnittet ("skrivträning" i menyn). Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen av alla dessa extra övningar är obligatoriska, utan att de finns där som extra träning för den som vill. Övningarna på webben skall alltså inte sändas in till din lärare. Däremot kan du med fördel diskutera dem med dina medstudenter i diskussionsgrupperna. Skilj alltså dessa övningar ifrån insändningsuppgifterna i studiehandledningen. Därtill har vi en aptitretare, som är en peppande smakbit inför dina svenskstudier. Titta gärna in där innan du tar itu med den verkliga kursen.
Under "Klassrum" i menyn till vänster finner du alternativen "klasslista", "diskussioner" och "lärare".
Använd dig av diskussionsgrupperna under "diskussioner" flitigt, för det är där du har möjlighet att fråga dina klasskompisar saker, eller diskutera, precis som du skulle göra på rasten i en vanlig skola.
Med "klasslista" kan du se vilka dina studiekamrater är. Under "lärare" presenterar vi svensklärarna vid SSVH. Hittar du inte adressen till din lärare någon annan stans, så gör du det i alla fall där. "Förändringar" (som du hittar under "introduktion" i menyn), till sist är en uppdateringslista för kursen där eventuella förändringar meddelas.
För att nå startsidan inifrån kursen trycker du på bilden med texten "Svenska A" överst på varje sida.

Till sidans topp
Kursindex © SSVH 2000