Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Förväntningar och studieplanering

Information om dig för läraren

OBS!
Formuläret behöver kompletteras med någon funktion som hanterar informationen som skickas in. Den enklaste formen är att förse action-attributet med en 'mailto:'-kod.

Ex. <form name="enkat" action="mailto:kalle.kula@sverige.net" method="post">

Vilken dag (eller vecka) startar/startade du?

Tidigare betyg i Fysik? Nivå: Betygsmål nu:

Vilken version av Fysik A boken har du? (ev. ISBN nummer)

Har du studiestöd? Ja Nej
När planerar du att göra slutprovet?
   
Kommer du på laboration denna termin? Ja Nej
Hur gör du annars?

Vilka aktuella kontaktmöjligheter finns för dig? (bara för läraren)

Hemtelefon Arbete
Mobil Fax
Annan telefon Adress

Har du en Hemsida?
Använder du någon Instant Messenger?
(MSN, ICQ, Yahoo m.fl.) Många elever har fått stöd under kursen den vägen.

Har du:

Speciella intressen(svårigheter) inom fysiken:

Speciella intressen(svårigheter) inom livet:

 

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande