Geometri Insändningsuppgift 7 Insändningsuppgift 8

Area och volym

Area | Volym

Areaberäkning

Nedanstående formler samt en massa andra finns även i din formelsamling. Formlerna för triangelns, rektangelns och cirkelns area bör du kunna utantill när kursen är slut. De andra formlerna skall du kunna använda dig av vid behov.

Trianglar | Rektangel | Cirkel | Sammansatta figurer

Trianglar

Bild på triangel, formel för triangelns area

Exempel:
Om b= 8 cm och h=7 cm, hur stor är arean då?

A = bh/2 = 8*7/2 cm2

Svar: Arean är 28cm2

Högst upp på sidan

Rektangel

Bild på rektangel, formel för rektangelns area

Exempel:
Om a= 7 km och b= 5 km, hur stor är arean då?

A = ab = 7*5 km2

Svar: Arean är 35 km2

Högst upp på sidan

Cirkel

Bild på cirkel, formel för cirkelns area

Exempel:
Om r= 10,0 mm, hur stor är arean då?

A = pr2 = 100p mm2

Svar: Arean är ca 314 mm2

Högst upp på sidan

Sammansatta figurer

Det finns inga färdiga formler utan det gäller det att kombinera ihop en egen formel för arean. Hur den skall vara beror naturligtvis på vilka "grundfigurer" ytan består av.
 

Högst upp på sidan

Volymsberäkning

Rätblock | Cylinder | Sfär | Sammansatta kroppar

Nedanstående formler samt en massa andra finns även i din formelsamling. Formlerna för rätblockets, cylinderns och sfärens volym bör du kunna utantill när kursen är slut. De andra formlerna skall du kunna använda dig av vid behov.

Rätblock

Ett rätblock är som "en vanlig låda", sex plana sidor och räta vinklar mellan sidorna.

Bild på rätblock, formel för rätblockets volym

Exempel:
Hur stor volym har en flytt-kartong med måtten:
b= 6,0 dm (längd),
c= 4,5 dm (djup) och
a= 5,0 dm (höjd)?

V= abc= 5,0*6,0*4,5 dm3

Svar: Flyttkartongens volym är ca 140 dm3

Högst upp på sidan

Cylinder

Bild på cylinder, formel för cylinderns volym

Exempel:
En tank som invändigt har formen av en rak cirkulär cylinder har radien 0,7 m och längden 3,2 m. Hur stor volym ryms i tanken?

V=pr2h=p0,72*3,2 m3

Svar: Tanken rymmer ca 4,9 m3

Högst upp på sidan

Sfär

En sfär är som en perfekt rund kula eller boll.

Bild på sfär, formel för sfärens volym

Exempel:
Hur stor volym har en kula med radien 0,50 cm?

V=4pr3/3 = 4*0,503p/3 cm3

Svar: Volymen är ca 0,52 cm3

Högst upp på sidan

Sammansatta kroppar

Här finns inga färdiga formler utan här gäller det att kombinera ihop en egen formel för volymen. Hur formeln skall vara beror naturligtvis på vilka "grundfigurer" kroppen består av.

Högst upp på sidan


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-07-23