Geometri Insändningsuppgift 7 Insändningsuppgift 8

Vinklar

Spetsig vinkel | Rät vinkel | Trubbig vinkel
Vinkelsummor i flerhörningar | Yttervinkelsatsen

Spetsig vinkel

Om vinkeln är mindre än 90 grader är det en spetsig vinkel.

Spetsig vinkel
 

Högst upp på sidan

Rät vinkel

Om vinkeln är precis 90 grader är det en rät vinkel.

Rät vinkel
 

Högst upp på sidan

Trubbig vinkel

Om vinkeln är större än 90 grader är det en trubbig vinkel.

Trubbig vinkel
 

Högst upp på sidan

Vinkelsummor i flerhörningar

Summan av vinklarna kallas vinkelsumma.

  • En triangel (trekant) har alltid vinkelsumman 180 grader.
  • En fyrkant har alltid vinkelsumman 360 grader.
  • En femkant har alltid vinkelsumman 540 grader.
  • En sexkant har alltid vinkelsumman 720 grader.

Ser du mönstret? I så fall kan du räkna ut hur stor vinkelsumman är i en sjukant .
 

Högst upp på sidan

Yttervinkelsatsen

Det kan ibland vara bra att använda små "genvägar" när man löser uppgifter inom matematiken. Då kan man slippa göra en del eget tankearbete (det gäller då stället att hålla reda på de genvägar som finns). De genvägar som finns brukar kallas regler eller satser. Yttervinkelsatsen kan användas dels om man känner yttervinkeln v samt en av de inre vinklarna x eller y och vill räkna ut den andra inre vinkeln (y eller x).

Yttervinkelsatsen

v = x + y

 

 

Försök att själv komma fram till att denna formel stämmer genom att utgå från följande antaganden:

  1. Vinkelsumman i en triangel är 180 grader.
  2. Ett halvt varv är 180 grader.

Högst upp på sidan


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10