Geometri Insändningsuppgift 7 Insändningsuppgift 8

Kvadratrötter

För att lösa andragradsekvationer och för att ha riktigt stor nytta av Pythagoras sats måste man kunna ta fram kvadratrötter. Med moderna miniräknare är det en enkel match.

Ex

För vilket x gäller att x2 = 121?

x2 betyder x*x, vi söker alltså ett tal som gånger sig självt blir 121.

Med hjälp av -knappen på din miniräknare får du talet 11.

På grafritande räknare trycker man först , sedan 121 och sedan [EXE]-knappen (Casio) eller [EE]-knappen (Texas).

Observera att din räknare bara ger en av två lösningar, i detta fall att x = 11 . Vilken är den andra lösningen? Jo, x = -11.

 

Högst upp på sidan


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10