Geometri Insändningsuppgift 7 Insändningsuppgift 8

Trigonometri

Trigonometrin var från början ett sätt att beräkna avstånd genom att mäta vinklar och utnyttja kunskap om likformiga trianglar. Det finns fler användningsområden för trigonometriska funktioner men det tas inte upp i denna kurs.

Cosinus | Sinus | Tangens

Cosinus

Cosinus för vinkeln v skrivs cos v

cos v är ett tal mellan -1 och 1. I Matematik A finns bara tillämpningar där cos v är mellan 0 och 1.

 

 

Funktionen cos v är alltså användbar i problem där vinkeln v, närliggande katet (kortsidan vid vinkeln v) och hypotenusan (triangelns längsta sida) är kända.

Vill man beräkna hur stor en vinkel v är och man vet hur lång den närliggande kateten och hypotenusan används inversfunktionen arccos v.

miniräknaren betecknas detta cos-1, den funktionen är på samma tangent som cos v.

Högst upp på sidan

 

Sinus

Sinus för vinkeln v skrivs sin v

sin v är ett tal mellan -1 och 1. I Matematik A finns bara tillämpningar där sin v är mellan 0 och 1.

 

 

 

Funktionen sin v är alltså användbar i problem där vinkeln v, motstående katet (kortsidan längst bort från vinkeln v sett) och hypotenusan (triangelns längsta sida) är kända.

Vill man beräkna hur stor en vinkel v är och man vet hur lång den motstående kateten och hypotenusan används inversfunktionen arcsin v.

miniräknaren betecknas detta sin-1, den funktionen finns på samma tangent som sin v.

Högst upp på sidan

 

Tangens

Tangens för vinkeln v skrivs tan v

tan v är ett tal mellan oändlgheten och "minus oändligheten". I Matematik A finns bara tillämpningar där tan v är mellan 0 och oändligheten.

 

 

 

Funktionen tan v är alltså användbar i problem där vinkeln v, motstående katet (kortsidan längst bort från vinkeln v sett) och närliggande katet (kortsidan närmast vinkeln v) är kända.

Vill man beräkna hur stor en vinkel v är och man vet hur lång den motstående kateten och närliggande katet används inversfunktionen arctan v.

miniräknaren betecknas detta tan-1, den funktionen finns på samma tangent som tan v.

Här kan du få ett övningsblad att trycka som tränar dig på att hitta rätt samband (sinus, cosinus eller tangens) och sätta in det i en ekvation på rätt sätt för att hitta en viss sida eller vinkel: TrigGrund.pdf

Högst upp på sidan


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10