Safir Handel

Marschaller som störtexponeras i en korg säljer flera gånger bättre jämfört med om de hade stått på en hylla. 

Stört-
exponering2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande