Safir Handel

Välkommen till modulen "Butikens utformning"

Börja med första övningen i modulen "Butikens utformning". Gör den klar för att fortsätta.             

Pris

 • extrapris
 • prislapp
 • paketpris
 • prismärkning
 • S rabattkupong
 • pris
 • produkt
 • EAN-kod
 • REA
 • prisfrågeterminal
 • pant
 • repetition 1
 • repetition 2

Hjälpmedel

 • pallyft/palldragare
 • truck
 • kassa
 • påse
 • kasse
 • vagn/kundvagn
 • varukorgar
 • prismärkare
 • flakvagn/
  lagervagn
 • butiksvagn
 • korgtralla
 • stegstol
 • kickstep
 • pirra
 • larmbrickor
 • repetition 1
 • repetition 2
 • repetition 3


             

Arbetsuppgifter i butiken

 • packa upp
 • märka varor
 • källsortering
 • fronta
 • repetition 1
 • repetition 2

Exponering

 • bassortiment
 • tillfälligt sortiment
 • temasortiment
 • säsongssortiment
 • gavelexponering
 • kombinations-
  erbjudande
 • sambands-
  exponering
 • störtexponering
 • spjut
 • konsoller
 • exponera
 • varuplacering
 • blickfång
 • skepp/gondol/
  hylla
 • störtkorg
 • kampanj
 • repetition 1
 • repetition 2
 • repetition 3


 
 

 
 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande