Safir Handel

Bilden visar vetemjöl, en produkter som för många livsmedelshandlare ingår i bassortimentet.Bassortiment som är själva kärnan i verksamheten. Det har en lång livslängd, bra omsättningshastighet och få lagerproblem.


Bilden visar vetemjöl, en av produkter som ingår i bassortimentet.

Bas-
sortiment2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande