Safir Handel

Bild visar en typ av spjut och på dessa hänger det påsar med nötter.

Spjut

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande