Rubrik: Español

Introduktion

Välkommen till kursen i avancerad spanska med inriktning internationellt bistånd!

Syfte och målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som har intresse och behov av att utöka ditt ordförråd i teman som berör internationellt bistånd. Kursen ger dig också möjlighet att träna och förbättra den språkliga säkerheten när det gäller vissa grammatiska moment som t.ex. bruket av konjunktiv.
För att du ska kunna utnyttja kursen på bästa sätt, bör dina spanskkunskaper vara ganska goda; det är en klar fördel att åtminstone ha förkunskaper som motsvarar steg 3 (gymnasienivå) eller att ha bott i en spanskspråkig miljö någon tid.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen är uppbyggd kring fem teman: Género, Democracia, Economía, Medio ambiente och la Infancia. Varje tema har en eller flera bastexter. Dessa presenteras i tre olika versioner:

Diccionario del texto (röd färg)
I denna version av texten finns ett stort antal rödmarkerade ord. Klicka på ordet och du får en förklaring på spanska, en spansk synonym eller i enstaka fall en översättning till svenska.

Gramática del texto (grön färg)
Den gröna versionen av bastexten innehåller grammatiska kommentarer till texten. Klicka på de grönmarkerade orden och en ruta med en förklaring på spanska dyker upp.
Det förekommer några enstaka texter som inte har den ”gröna versionen”. Då är inte Gramática del texto klickbart.

Grammatik
Förutom att det finns grammatiska förklaringar och kommentarer till texterna, har vi samlat ett antal grammatikövningar till nästan varje temaområde. Dessa övningar hittar du i navigationen till höger under Gramática.

Vokabulär
Även när det gäller arbetet med att utöka ordförrådet finns extramaterial. Dessa övningar ligger i Diccionario, Vocabulario. Antalet övningar varierar från tema till tema. Flest ordkunskapsövningar ligger under temaområdena Género och Democracia.

Alfabetisk ordlista
Under Diccionario i navigationen till höger finner du den alfabetiska ordlistan.

Pdf-filer
Samtliga texter finns också i pdf-format. Du hittar den längst upp under rubriken i den "rena" textversionen.

Mapas – site maps
Längst ner i navigationen till höger hittar du rubriken Mapa del sitio. För att du lättare ska får en överblick över det material som finns i webbmaterialet, har vi här samlat ihop de olika delarna under tre mapas:

Tekniska förutsättningar

Kursen är utformad så att det går att arbeta med den via modem. Men en del webbsidor är ganska tunga och en snabb internetuppkoppling är att rekommendera.

Javascript-funktionen hos webbläsaren behöver vara på för att sidorna ska fungera fullt ut.

För att kunna öppna pdf-filerna behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader, som du kan hämta här.

Spanskan har några speciella tecken. Så här gör du för att skriva dem i Word.
¡ - Håll Shift+Ctrl+Alt nedtryckta och skriv ett vanligt utropstecken eller
    Alt-knappen + 173
¿  Håll Shift+Ctrl+Alt nedtryckta och skriv ett vanligt frågetecken eller             
    Alt-knappen + 168           
ñ  AltGr-knappen + ~ och sedan ett vanligt n eller Alt-knappen + 164