Safir Handel

Dra och släpp

Dra och släpp orden på motsvarande bilder ovanför. När du är klar med övningen så kan du gå vidare till nästa modul på denna länken.

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande