Safir Handel

Bilden visar att personen flyttar produkterna längst fram på hyllan så kallad fronta.


Bilden visar att personen flyttar produkterna längst fram på hyllan så kallad fronta.


Fronta


2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande