Safir Handel

Dra och släpp

Dra och släpp orden på motsvarande bilder ovanför.

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande