Safir Handel

Bilden visar en typ av flakvagn/lagervagn.

Bilden visar Bilden visar en typ av flakvagn/lagervagn.

Flakvagn/
lagervagn
2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande