Safir Handel

Bild på en prisfråge-terminal. Om man riktar EAN-koden på en produkt mot denna terminal så kan man få information om bland annat priset.

Bild på en prisfrågeterminal.


Prisfråge-terminal


2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande