Safir Handel

Märklapp med en EAN-kod (European Article Number). Har används för att märka produkter och artiklar inom handeln i Sverige i över 30 år och för att undelätta kassahanteringen.

Bild på en EAN-kod.EAN-kod
2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande