Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kompressor

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Kompressorn som driver kylprocessen har till uppgift att "suga" bort köldmedieångan från förångaren samt att komprimera och "pumpa" köldmediet till kondensorn.

En kompressorkylprocess kan ha olika typer av kompressorer, till exempel rotations-; skruv- och turbokompressorer. Vid val av kompressortyp får man ta hänsyn till kylsystemets storlek och användningsområde.

Kylkompressorn upprätthåller ett så lågt tryck, förångningstrycket, i förångaren att köldmediet kokar samtidigt som den åstadkommer ett så högt tryck i kondensorn, kondenseringstrycket, att köldmediet kan kondensera vid den temperatur som råder där. Kompressorn i ett kylsystem arbetar endast med köldmediet i gasform (ånga).

Kylkompressorn tillförs elektrisk drivenergi E. Denna energi återfinns i den komprimerade köldmedieånga som fått en temperaturförhöjning på DT = T1 - T2.

Kondenseringstemperaturen anges som temperatur T1 i kylprocessen.

Figur 1
Storleken på den elektriska drivenergin för kylkompressorn är direkt beroende av hur stor temperaturskillnaden är mellan förångnings-temperaturen T2 och kondenseringstemperaturen T1 samt av hur stor värmemängd Q2 som tas upp i förångaren. Följande råder:

Figur 2
Kylkompressorn åstadkommer således den för kylprocessen nödvändiga tryck och temperaturdifferensen och tillsammans med expansionsventilen upprätthåller den differensen mellan kylprocessens låg- och högtryckssida.

 

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp