Energisystem - sidöversikt

 

Startsida
Vatten som energibärare
Ånga som energibärare
Luft som energibärare
Värmesystem med vattenburen värme
Systemuppbyggnad
Fjärrvärmeverk
Kulvertsystem
Undercentraler
1-stegskoppling
2-stegskoppling
3-stegskoppling
Ånganläggningar, introduktion
Kondenskraftverk
Mottryckskraftverk
Vattenkraft
Dammar
Vattenkraftsstationens huvudelar
Turbintyper
Aktionsturbin
Reaktionsturbin
Förbränningsmotorer
Kolvmotorns huvuddelar
2-taktsmotorn
4-taktsmotorn
Otto- och Dieselmotor
Indelning, varvtal och kraftöverföring
Bränslesystem
Smörjoljesystem

Kylvattensystem
Turbinmotorn
Gasturbin
Jetmotor
Kyl- och värmepumpar, introduktion
Kompressorkylprocessen
Förångaren
Kompressor
Kondensor
Expansionsventil
Övrig utrustning
Definitioner
Mät- och beräkningsstorheter
Ventilation, introduktion
Självdragsventilation
Frånluftsventilation
Till- och frånluftsventilation
Definitioner
Aggregatsuppbyggnad
Enhetsaggregat
Modulbyggda aggregat
Dukstos och spjälldel
Filter
Värmeväxlare
Direkt värmeväxling
Roterande Värmeväxlare
Vätskekopplad värmeväxlare
Ventilation, exempel

 

Delprov 1
Delprov 2
Delprov 3
Delprov 4
Delprov 5
Delprov 6