Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Gasturbin

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

I Gasturbinen sker förbränningen av bränslet i speciell brännkammare och de bildade avgaserna får expandera fullt ut i turbinskovlarna. Turbinrotor kan därmed driva, förutom kompressorn, en generator eller fartygspropeller.

Gasturbinen tar litet utrymme och är relativt billig i inköp, därför lämpar den sig väl som spetslastverk eller reservaggregat för el-produktion.

Gasturbiner förekommer även för drift av mindre fartyg med stora krav på snabb tillgänglighet. Men för kontinuerlig drift kan den inte konkurrera med exempelvis kolvmotorn eller ångturbinen.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp