Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Jetmotor

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

I Jetmotorn är förbränningsprocessen likartad med gasturbinen, här kommer dock bara en del av avgaserna expansionen ske i turbinskovlarna, tillräckligt för att driva kompressorn.

Resterande av avgasernas expansion sker i en utloppsdel där den kvarvarande värmeenergi omvandlas till rörelseenergi. Gasens utloppshastighet blir större än luftens inloppshastighet och därmed bildas en reaktionskraft som kan driva exempelvis ett flygplan eller fartyg framåt.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp