Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Turbinmotorn

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Turbinmotorn kan indelas i 2 huvudtyper: Gasturbin och Jetmotorn.

Konstruktionsmässigt är de likartade. Huvuddelarna är i båda fallen turbinrotor, kompressorrotor och brännkammare. Skillnaden är att gasturbinen omvandlar bränslets värmeenergi till rörelseenergi medan jetmotorn utnyttjar förbränningsgasens reaktionskraft.

Nackdelen med turbinmotorn är att en del av bränslets värmeenergi går till driva luftkompressorns rotor och får därmed en sämre verkningsgrad. Fördelen är att den är snabbstartad (5 - 10 min) från 0 till full effekt.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp