Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kylvattensystem

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Kylvattensystemets uppgift är att föra bort det överskott av värmeenergi som efter förbränning överförts till motorns (A) cylinderväggar och topplock. Kylsystemet består av ett primärsystem (motorns kylvatten) som överför överskottsvärmet, via en värmeväxlare(B), till ett sekundärsystem, exempelvis sjövatten eller fjärrvärmenät.

I primärsystemet, som är ett slutet system, cirkulerar vattnet med hjälp av en direkt- eller separatdriven pump (D). I systemet finns en förbigångsventil (C) som leder en del av kylvattnet förbi värmeväxlaren och därmed reglerar kylvattentemperaturen. Även en expansionstank (F) finns monterad. Den ska se till att primärsystemet alltid är vattenfyllt. Saknas vatten i system finns larmanordning (E).

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp