Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Smörjoljesystem

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Figur 1 och 2
Smörjoljesystemets uppgift är att smörja, samt bortföra den friktionsvärme som alstras i motorns lager. Smörjoljan transporteras i motorn genom borrade kanaler fram till lager för vev- och kamaxel samt till ventilmekanism och kolvar.

I smörjoljesysystemet ingår smörjoljekylare, filter och pump. Beroende på motorstorlek kan smörjoljepumpen vara direktdriven av vevaxeln eller separat driven. Efter en tids användning blir smörjoljan förorenad av vatten och restprodukter. Smörjoljan renas med hjälp av en separator.

Figur 3
Princip smörjoljesystem för större dieselmotor.

A. Smörjoljepumpar
B. Cirkulationstank
C. Sugfilter
D. Tryckfilter
E. Smörjoljekylare
F. Dieselmotor
G. Synglas för kolvsmörjning
H. Reglerventil för smörjoletemp.
J. Omkastningsventil
K. Omkastningsventil
L. Omkastningsventil
M. Reservoljetank
N. Reglerventil smörjoljetryck
O. Smörjoljevärmare
P. Separator

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp