Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Turbintyper

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Kraftstationer har olika naturbetingelser som bestämmer vilken typ av turbin som skall installeras.

Faktorerna som bestämmer turbintyp är: Fallhöjd; flödesmängd per sekund samt varvtal.

Turbinen är kopplad till en trefas växelströmsgenerator och det är viktigt att generator har rätt frekvens och spänning när den arbetar mot el-nätet. Eftersom frekvensen styrs av antalet poler och av varvtalet måste varvtalet hållas konstant. Frekvensen på den erhållna strömmen erhålls enligt följande:

där:

f = Frekvens i Hz (perioder per sekund)
p = antalet poltal på generatorn
n = antalet varv per minut

Med avseende på energiomsättningen i vattenturbiner indelas dessa som:

Aktionsturbiner och Reaktionsturbiner

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp